HA NOI, HA NOI, VN 10000, VN
|

IWIN CLUB - CỔNG GAME QUỐC TẾ

Welcome to IWIN CLUB - CỔNG GAME QUỐC TẾ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - PRIVACY POLICY

  • iWin được sở hữu và điều hành bởi iWin Studio. Chính Sách Quyền Riêng Tư sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của iWin Studio thông qua ứng dụng iWin. Bằng cách sử dụng ứng dụng iWin, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

1.Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

- Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng ứng dụng iWin. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại  hoặc địa chỉ e-mail của quý vị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu .

2.Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

- Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép

3.Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu thập Được

- Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua ứng dụng để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu, để xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên ứng dụng dễ sử dụng hơn, và để liên hệ với quý vị về những dịch vụ này. Điều này bao gồm các yêu cầu trợ giúp khi gặp sự cố, quên mật khẩu , việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt. Thỉnh thoảng, iWin có thể liên hệ với quý vị để hỏi phản hồi về việc sử dụng ứng dụng, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm, hoặc để cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mại đặc biệt cho quý vị với tư cách người dùng, nếu quý vị đã chỉ ra là quý vị đồng ý nhận những thông tin như vậy. Nếu quý vị không thích nhận thông báo về các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại đặc biệt, quý vị có thể chọn không nhận bằng cách hồi âm cho Fang69.

4.Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị

- Fang69 không  chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị với bất cứ bên thứ ba nào trừ những trường hợp đặc biệt sau.

- Fang69 có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc theo các yêu cầu khác nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành.

- Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Dữ Liệu Cá Nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với luật pháp ở đất nước của quý vị.

5.Cách Thức Quý Vị Có Thể Truy Cập hoặc Thay Đổi Thông tin Định Danh Cá Nhân Của Mình

  • - Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info.iwin@gmail.com. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

Generate excitement

What's something exciting your business offers? Say it here.

Close the deal

Give customers a reason to do business with you.

Subscribe

Contact Us

Better yet, see us in person!

We love our customers, so feel free to visit during normal business hours.

IWIN CLUB - CỔNG GAME QUỐC TẾ

HA NOI, HA NOI, VN 10000, VN

1900 636 555

Hours

Mon

9:00 am – 5:00 pm

Tue

9:00 am – 5:00 pm

Wed

9:00 am – 5:00 pm

Thu

9:00 am – 5:00 pm

Fri

9:00 am – 5:00 pm

Sat

Closed

Sun

Closed

Drop us a line!